Smartlappenkoor              "Los Zand" Velp (NB)
                 Zingen geeft je energie en plezier!

De geschiedenis van onze vereniging.

We plaatsen hieronder allerlei teksten, publicaties en foto's, die zijn verzameld uit de privé verzamelingen van leden of geschreven aan de hand van verhalen van leden of op andere wijze verkregen. Deze teksten geven een beeld van de vereniging Los Zand uit Velp (NB). 

De tekst is opgesierd met foto's of kranten publicaties, om een levendig beeld te geven.

De tekst wordt periodiek aangepast met de met recente geschiedenis, deze wordt onder bij geschreven.

Oprichting

In 2005 is een groepje enthousiaste Velpenaren bij elkaar gekomen om een smartlappenkoor op te richten. Het koor is opgericht op 10 oktober 2005. Bij de oprichting waren aanwezig: Ans en Theo Kouwenberg; Ria Dekkers; Anne-Marie de Koning; Moritz Böhmer en Heidi Theunissen. Er is meteen een bestuur samengesteld. Dit bestond  toen uit Anne-Marie; Ria, Heidi en Ans. Het koor is vanaf 9 november 2005 actief. Het telde vanaf het begin 27 leden en is steeds gegroeid.

De eerste kennismaking van de Velpse bevolking met Los Zand, met 20 leden, was met driekoningen in januari 2006, waarbij de buurtschappen van Velp konden luisteren naar de klanken van dit koor, het was het eerste naar "buiten" treden van het koor.

Het eerste optreden van het koor op aanvraag was op 9 juni 2006 tijdens de opening van het Trefpunt, het wijkgebouw van Velp..

Het koor is begonnen met een repertoire van het Nederlandse lied in de breedste zin des woords, dus van het levenslied en tot de smartlap. Het koor is gestart met Moritz Böhmer als dirigent voor een paar maanden. Een repetitielokaal was gauw gevonden door de medewerking van de drumband. Ze konden gaan repeteren in het gebouw van de drumband.  De paar maanden zijn ruim vijf jaar geworden, maar toen heeft Moritz het stokje overgegeven aan het koorlid Willie van Dijk, die nu nog steeds de dirigentstok zwaait voor het koor. Het koor heeft thans de beschikking over een tweede dirigent is geval van verhindering, namelijk de huidige voorzitter, Ben Dorussen.

Leden

Bij de start waren er 27 personen lid van Los Zand. Bij de oprichting is het aantal leden vastgesteld op 40. Later is dit aantal verhoogd naar 50 leden, wat momenteel nog steeds het aantal is.

Iedereen die interesse heeft om het Nederlandse lied, van Smartlap tot goud van Oud en het gezellig vind om samen met anderen te zingen kan zich aanmelden om lid te worden. 

De leden van de vereniging komen hoofdzakelijk uit Velp en Grave.

Begeleiding

Het koor is in het begin begeleid door de alom bekende Toon van den Heuvel van de Binckhof. Toon heeft het koor tot ongeveer 2017 met zijn accordeon begeleid. Naast Toon met de accordeon is men begonnen om van alle liederen, die door het koor gezongen worden de digitale begeleidingsmuziek te verkrijgen. Bij optredens wordt het koor momenteel altijd begeleid door digitale muziek via een geluidsinstallatie van de vereniging. De man achter de knoppen van de computer is Willie Busser. 


Optreden

Het koor treedt op verschillende plaatsen en bij verschillende activiteiten op. Zo treedt het koor iedere maand voorafgaande aan een repetitie op voor de bewoners van de Binckhof, die dan van hartenlust meezingen. Naast deze actie treden de koorleden aan voor uitvoering van een presentatie tijdens korenmiddagen van zusterverenigingen, maar ook op festivals. Wanneer er jubilea of andere gedenkwaardige momenten zijn, dan is het mogelijk dat het koor, op uitnodiging, acte de préséance geeft. Het koor kan optreden voor leden, maar ook voor andere verenigingen of instellingen of personen. 

Repetities

De repetities worden goed bezocht gemiddeld is 80 a 85 % van de leden aanwezig bij de repetities. Die tweewekelijks zijn in ons clubgebouw. eerst het drumbandgebouw en nu het activiteitencentrum van Dichterbij op het Binckhofterrein. De gezelligheid staat voor vele leden hoog in het vaandel. Na afloop van de repetitie wordt door menig koorlid nog even nagepraat en de keel even gesmeerd in de derde helft. Samen zingen geeft plezier en energie.